Haveriarkisto

Haverit.net:n on kerätään julkaistut kirjalliset maininnat Suomen alueella sattuneista merivahingoista sekä lisäksi suomalaisten alusten kokemat haverit ulkomailla. Toivottavasti tämä arkisto palvelee hylkytutkimuksen lisäksi laajemminkin meriarkeologiasta kiinnostuneita.

Loading ...